Monday, May 21, 2007

Alagwa

“…magiging sinungaling ako kung di ko aamining hiniling kong sana maging pareho ang nararamdaman natin; na sana maging tayo. Pero sa sitwasyon natin at sa estado ng pakiramdam mo sa akin, mukhang wala ngang patutunguhan at hanggang dun na lang talaga…pero mahirap turuan ang pusong bumitaw kahit makailang ulit ko nang sinubukan…Subalit talagang darating ang araw, na ang manipis na pising nagdudugtung sa iyo at sa akin ay mapipigtas; lalayo ka sa akin na tulad ng isang umalagwang saranggola. At ako, ako na nagmahal sa iyo nang tapat, ako na kumapit hanggang sa huling himulmol ng pising nakapagitan sa ‘ting dalawa, ay maiiwan… luhaang nakatanaw.”
- Mula sa “Palipad-hangin” ni Almaden Geronimo Manansala