Tuesday, June 12, 2012

Lipad!

"Ang maganda sa kalayaan, hindi ito nakukuha sa iyo nang hindi mo pinapayagan."


Galing dito ang larawan.

No comments: