Thursday, December 29, 2011

Berdugo

Noong panahon ng mga ninuno, ang mga pamayanan ay may mga berdugo. Tinatawag ang berdugong ito na bagani. Katulong siya ng datu sa pagtugis sa mga salot sa barangay. Katulong din siya sa pakikipaglaban sa mga katunggaling barangay. Tinitiyak niya ang kaligtasan ng datu at ng iba pang mga maharlika ng barangay.

Sa kasalukuyang panahon, uso pa rin ang berdugo. Isa sa kanila, tinutugis ngayon. Dahil kaiba sa mga berdugo noon, ang berdugong ito ay salot sa bayan. Naging katunggali niya ang mga mamamayang nasusuklam sa pinrutektahan niyang maharlika---ang pang-ulong binulok sa korupsyon ang halos lahat ng institusyon ng pamahalaan.

Dahil sa berdugong ito, maraming mga aktibista ang dinukot at nawawala. Hindi malaman kung buhay pa o patay na. Maraming mga pamilya rin ang naghahanap at umaasa.

Kailangan ang maagap na pagdakip sa berdugong ito. Ang berdugo ni Gloria. Si Gen. Jovito Palparan.Ipataw ang katarungan para sa mga desaparecidos at sa kanilang mga pamilya!

Sundan ang balita rito.

No comments: