Saturday, May 14, 2011

Ako Ngayon

ay nakasubsob sa mga alaala.

(Mula sa images.google ang larawan.)

No comments: