Friday, January 6, 2012

Wagi!

I won second prize in the Tatang Ricky Lee's Christmas promo game.


Congrats sa akin! Hehe. May chance na akong makitang muli si Tatang. At sana, hindi na ako ma-struck this time. Gusto kong makipagkwentuhan.


No comments: