Friday, December 9, 2011

Walang Pamagat

lahat nang-iiwan
lahat lumilisan
kahit ang espiritung kumubkob sa akin
naglaho
sa kabila ng pagpigil
sabi ko'y huwag muna
hintayin mong kumawala
makahulagpos
sa indayog ng mga titik...

at tulad ng dati
ang mga mata ko'y nakatitig pa rin
sa mga bakas ng iyong mga paa
samantalang ang sa akin
nakatapak pa rin
sa lugar
kung
saan
tayo
naghiwalay...

No comments: