Thursday, December 22, 2011

Intrapersonal

Makailang ulit kitang kinakausap sa isip. Sa mga pagkakataong mag-isa, napakarami kong gustong sabihin. Pero kaya pang magkimkim ng puso ko.

Hindi na kailanman makararating ang mga ito sa iyo.

No comments: