Tuesday, December 20, 2011

Elipses

Isang byahe tungo sa pagmamahal sa sarili...

(Mula rito ang larawan.)

No comments: